Kinderopvang, Zorg en Onderwijs

Kinderopvang: 3F Taaleis (IKK) vereist in 2025

Kinderopvang: 3F Taaleis vereist in 2025 - Frenq personeelsdiensten - Arnhemseweg 84, 3832 GN Leusden - werving@frenq.nl - 030 2080 204

Kinderopvang: 3F Taaleis (IKK) vereist in 2025

Beste collega,

Frenq wil je graag voorbereiden op de veranderingen in de kinderopvang; vanaf 1 januari 2025 is het noodzakelijk dat je aan kunt tonen de taaleis IKK te beheersen. Dit wordt ook wel de 3F taaleis genoemd. Pedagogisch medewerkers voldoen aan de 3F taaleis vanaf 2025 als het taalniveau op 3F niveau ligt voor mondelinge taalvaardigheid. Deze bestaat uit de 3 deelvaardigheden spreken, Gesprekken voeren en Luisteren.

Als hoofdregel geldt dat een pedagogisch medewerker aan de taaleis IKK voldoet als:

 • De 3 deelvaardigheden spreken, Gesprekken voeren en Luisteren gemiddeld met een voldoende (5,5) zijn afgerond.

Én

 • Voor elke deelvaardigheid afzonderlijk minimaal een 5.0 is behaald.
Aantoonbaarheidseisen vanaf 01-01-2025

Op de volgende manier kan aangetoond worden te voldoen aan de taaleis 2025:

 • Behaald diploma PM MBO-3 vanaf startjaar 2019-2020  (crebonr. 25603 en 25696)
 • Behaald diploma PGM MBO  vanaf startjaar 2021-2022 (crebonr. 25697)
  • Op deze diploma’s staat dat de student voldoet aan de taaleis IKK.
 • Een Eerder diploma MBO3 of MBO4 waarbij Nederlands als generiek (landelijk geformuleerd) examenonderdeel is én afgelegd is op 3F niveau. Vanaf uitstroomjaar 2014-2015.
  • Voorwaarde: cijfers van 3 deelvaardigheden zijn zichtbaar en gemiddeld een 5,5 én minimaal 5.0 behaald voor de afzonderlijke vaardigheden. 
  • Deze cijfers worden aangetoond door het diploma, bijgevoegde cijferlijst of ander bewijsstuk.Vraag bij de opleiding de cijfers na. (kun jij met het  diploma of de cijferlijst deze  cijfers niet tonen, is er een ander bewijsstuk nodig.)
 • Een certificaat van beroepsgerichte toetsen voor: spreken, gesprekken voeren en Luisteren. 
  • Op dit certificaat staat vermeld dat gemiddeld een voldoende is behaald en voor elke deelvaardigheid minimaal een 5.0 behaald is. Mocht er geen cijfer gegeven worden, dan staat op het certificaat dat iedere deelvaardigheid wordt beheerst op 3F of B2 niveau.
 • Certificaat behaald voor staatsexamen Nt2 programma II. Diploma is vanaf 2001 of daarna. 
 • HBO of WO  diploma. 
Wat kun jij doen: 
 • Heb jij een diploma behaald voor 2019 en staat op jouw diploma enkel een cijfer voor het centraal examen en instellingsexamen? Dan kun je bij jouw opleidingsinstantie de exacte cijfers opvragen van de 3 deelvaardigheden spreken, Gesprekken voeren en Luisteren.
 • Volg de online instaptoets Nederlands 3F voor €25,- via ROC Midden Nederland. Op basis van de resultaten krijg je het advies om óf direct examens af te leggen óf eerst de examentraining te volgen en daarna examen te doen.

Kijk voor meer informatie:

Ben je na het lezen van dit bericht nog niet zeker of je voldoet aan de taaleis of heb je andere vragen? We kunnen je alleen verder helpen als je via ons wilt gaan werken. Is dit het geval? Meld je dan aan via werving@frenq.nl, en wij helpen je uitzoeken of je voldoet aan de nieuwe eisen van de wetgeving IKK.

Zoek tussen onze vacatures of er iets voor jou tussen zit, of stuur een open sollicitatie.