Kinderopvang, Zorg en Onderwijs

Kinderopvang: 3F Taaleis vereist in 2025 - Frenq personeelsdiensten - Arnhemseweg 84, 3832 GN Leusden - werving@frenq.nl - 030 2080 204

Voldoe jij aan de 3F taaleis (IKK)?

Vanaf 1 januari 2025 moeten alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de taaleis van de wet IKK. Dit betekent dat pedagogisch medewerkers een mondelinge Nederlandse taalvaardigheid op niveau 3F/B2 moeten hebben. Dit niveau omvat voldoende gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Voor al deze vaardigheden dien je een voldoende behaald te hebben.

Je kunt via Diplomacheck  nagaan of je voldoet aan de taaleis. Daarnaast zijn er ook andere diploma’s waarmee  het vereiste taalniveau aangetoond kan worden.

Voldoe je aan de IKK taaleis? 
Stuur ons jouw cijferlijst met de drie deelvaardigheden: spreken, gesprekken voeren en luisteren.

Heb jij een diploma behaald vóór 2019 en staan alleen de cijfers voor het centraal examen erop? Vraag dan de exacte cijfers op bij je opleidingsinstantie.

Voldoe je niet aan de IKK taaleis?
Volg de online instaptoets Nederlands 3F voor €25,- via ROC Midden Nederland. Op basis van de resultaten krijg je advies over directe examens of eerst examentraining.

We werken nauw samen met het ROC midden Nederland om onze pedagogisch medewerkers op het niveau te krijgen voor komend jaar.

Wil jij meer informatie over de taaleis, neem gerust contact op met Marjoleine via werving@frenq.nl.

Veelgestelde vragen...

Per 1 januari 2025 geldt een taaleis voor pedagogisch medewerkers in de dagopvang, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang.

Een pedagogisch medewerker voldoet aan de taaleis IKK als hij/zij kan aantonen dat:

• het taalniveau Nederlands op niveau 3F of hoger ligt voor de Mondelinge taalvaardigheid (Gesprekken voeren, Luisteren en Spreken )

óf

• het taalniveau Nederlands op niveau B2 of hoger ligt voor de deelvaardigheden Gesprekken voeren, Luisteren en Spreken

Als hoofdregel geldt dan dat een pedagogisch medewerker aan de taaleis IKK voldoet als hij/zij:

• voor de drie deelvaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger) heeft behaald

én

• voor elke deelvaardigheid afzonderlijk minimaal een 5,0 heeft behaald.

De pedagogisch medewerker toont met een diploma of certificaat aan dat hij/zij aan de taaleis voldoet. Voorwaarde is dat de cijfers voor de drie afzonderlijke deelvaardigheden inzichtelijk zijn en voldoen aan bovenstaande eisen. Kan dit niet met het diploma of het certificaat en de cijferlijst aangetoond worden? Dan is een aanvullend bewijsstuk nodig. Wordt er niet met cijfers gewerkt? Dan moet vermeld staan dat alle drie de deelvaardigheden worden beheerst op niveau 3F of B2.

Een eenmaal verworven bewijs van beheersing niveau 3F of B2 blijft van kracht. Er hoeft dus niet na een bepaalde tijd opnieuw aangetoond te worden dat een pedagogisch medewerker (nog steeds) taalniveau 3F beheerst.

Per 1 januari 2025 valt een aantal diploma’s af die nu nog als bewijs dienen dat aan de taaleis wordt voldaan.

Dit zijn de volgende diploma’s:
havo, vhbo en mbo4 van vóór uitstroomjaar 2014-2015.

Voor pedagogisch medewerkers die vóór 1 januari 2025 in dienst zijn en volgens de huidige aantoonbaarheidseisen in de Cao Kinderopvang voldoen aan de taaleis IKK, komt een overgangsregeling.

Hiervoor geldt het volgende. Voldoet een pedagogisch medewerker vóór 1 januari 2025 aan de taaleis IKK volgens de regels in de cao die tot 1 januari 2025 geldt? Dan voldoet zij ook na 1 januari 2025 aan de taaleis IKK. Dit blijft ook gelden bij een wisseling van werkgever. Eens voldoen blijft voldoen.

Hoe meld ik me aan?
Je kunt je aanmelden via deze link: MBOvoorprofessionals.ROMN

Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je binnen 3 werkdagen een mail met daarin de vraag voor welke onderdelen je het traject in gang wilt zetten.

Wanneer kan ik de instaptoets maken?
Hebben wij jouw reactie ontvangen? Dan ontvang je de instaptoets voor het onderdeel Luisteren en/of de aanmeldlink voor de examens Spreken en Gesprekken.

Contactformulier

Voor meer informatie over de 3F taaleis (IKK) kun je bij met Marjoleine van de werving terecht.